TỔNG QUAN QUY HOẠCH

Chủ đầu tư:Công ty CP ĐT XD và PT Lĩnh Phong – CONIC
Phân phối độc quyền:Đất Xanh Miền Nam
Ngân hàng đồng hành:VietA Bank
Đơn vị giám sát:ICP Project
Đơn vị tư vấn thiết kế:Công ty TNHH Tư vấn TKXD Mai-Archi
Tổng diện tích:13.650,8 m2
Mật độ xây dựng:34%
Tầng cao:22 tầng
Quy mô:664 căn hộ
Diện tích căn hộ:Bình quân từ 49,41m2 – 72,96 m2
Diện tích Spenthouse:114,06 m2 – 126,63 m2